Sắp xếp


Máy đo độ rung cầm tay, Đơn vị đo độ rung, Đơn vị đo độ rung RMS (mm/s , cm/s , inch/s) , đơn vị gia tốc rung mm/s2 , cm/s2 , m/s2, đơn vị vận tốc rung mm/s; cm/s; m/s.Máy đo gia tốc, máy đo vận tốc rung VB-8202
Máy đo độ rung cầm tay, Đơn vị đo độ rung, Đơn vị đo độ rung RMS (mm/s , cm/s , inch/s) , đơn vị gia tốc rung mm/s2 , cm/s2 , m/s2, đơn vị vận tốc rung mm/s; cm/s; m/s.Máy đo gia tốc, máy đo vận tốc rung PVB-820

Hiển thị 1 - 2 / 2 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng