Sắp xếp


Máy đo nồng độ Oxy hòa tan Lutron DO5510 (20mg/L), tích hợp nhiệt độ, Máy đo oxy hòa tan Lutron DO5510 là một máy đo  xách tay cho phép đo oxy hòa tan (DO) và đo nhiệt độ, được thiết kế để cung cấp kết quả thí nghiệm và tính chính xác ngay cả trong các điều kiện công nghiệp khắc nghiệt.
Máy đo nồng độ Oxy hòa tan Lutron YK-22DO (20mg/L), tích hợp nhiệt độ, Máy đo oxy hòa tan Lutron YK-22DO là một máy đo  xách tay cho phép đo oxy hòa tan (DO) và đo nhiệt độ, được thiết kế để cung cấp kết quả thí nghiệm và tính chính xác ngay cả trong các điều kiện công nghiệp khắc nghiệt.

Hiển thị 1 - 3 / 3 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng