Sắp xếp


Máy đo nồng độ Oxy hòa tan Lutron DO5510 (20mg/L), tích hợp nhiệt độ, Máy đo oxy hòa tan Lutron DO5510 là một máy đo  xách tay cho phép đo oxy hòa tan (DO) và đo nhiệt độ, được thiết kế để cung cấp kết quả thí nghiệm và tính chính xác ngay cả trong các điều kiện công nghiệp khắc nghiệt.
Máy đo nồng độ Oxy hòa tan Lutron YK-22DO (20mg/L), tích hợp nhiệt độ, Máy đo oxy hòa tan Lutron YK-22DO là một máy đo  xách tay cho phép đo oxy hòa tan (DO) và đo nhiệt độ, được thiết kế để cung cấp kết quả thí nghiệm và tính chính xác ngay cả trong các điều kiện công nghiệp khắc nghiệt.
Máy đo độ mặn , máy kiểm tra hàm lượng muối trong nước , giúp giám sát và kiểm tra hàm lượng muối trong nước, xác định nhanh kết quả cần đo , kiểm tra. Máy kiểm tra độ mặn, máy đo độ muối ( mặn ) chất lượng cao YK-31SA Bút kiểm tra độ mặn, bút kiểm tra muối YK-31SA
Máy đo độ mặn , máy kiểm tra hàm lượng muối trong nước , giúp giám sát và kiểm tra hàm lượng muối trong nước, xác định nhanh kết quả cần đo , kiểm tra. Máy kiểm tra độ mặn, máy đo độ muối ( mặn ) chất lượng cao PSA-311 Bút kiểm tra độ mặn, bút kiểm tra muối PSA-311

Hiển thị 1 - 5 / 5 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng