Finder, 24V dc Coil Non-Latching Relay 4PDT, 7A Switching Current Plug In, 4 Pole, 55.34.9.024.0040


Finder

Finder, 24V dc Coil Non-Latching Relay 4PDT, 7A Switching Current Plug In, 4 Pole, 55.34.9.024.0040


Liên hệ để có giá tốt

Finder, 24V dc Coil Non-Latching Relay 4PDT, 7A Switching Current Plug In, 4 Pole, 55.34.9.024.0040

 • Coil Voltage     24V dc
 • Coil Power       1W
 • Coil Resistance           600 Ω
 • Contact Configuration 4PDT
 • Mounting Type            Plug In
 • Switching Current        7A
 • Terminal Type Quick Connect
 • Number of Poles         4
 • Maximum Switching Voltage AC         400V ac
 • Height  37.2mm
 • Series  55 Series
 • Length 27.7mm
 • Depth  20.7mm
 • Maximum Switching Power AC           1.75 kVA


Hỗ trợ thông tin sản phẩm - Liên hệ mua hàng

Skype - Zalo - Viber - Call : 0902310055  - Email : kythuat.ansang@gmail.com 

55.34.9.006.0000

55.34.9.006.0040

55.34.9.006.0040PAS

55.34.9.006.0070

55.34.9.006.0080

55.34.9.006.0090

55.34.9.006.0094

55.34.9.006.0094PAS

55.34.9.006.5000

55.34.9.006.5040

55.34.9.006.5090

55.34.9.012.0000

55.34.9.012.0020

55.34.9.012.0040

55.34.9.012.0040PAS

55.34.9.012.0060

55.34.9.012.0070

55.34.9.012.0074

55.34.9.012.0074PAS

55.34.9.012.0080

55.34.9.012.0090

55.34.9.012.0090PAS

55.34.9.012.0094

55.34.9.012.0094PAS

55.34.9.012.2000

55.34.9.012.2040

55.34.9.012.2080

55.34.9.012.2090

55.34.9.012.5000

55.34.9.012.5040

55.34.9.012.5070

55.34.9.012.5074

55.34.9.012.5080

55.34.9.012.5090

55.34.9.012.5094

55.34.9.024.0000

55.34.9.024.0000PAS

55.34.9.024.0020

55.34.9.024.0040

55.34.9.024.0040PAS

55.34.9.024.0060

55.34.9.024.0070

55.34.9.024.0074

55.34.9.024.0074PAS

55.34.9.024.0080

55.34.9.024.0090

55.34.9.024.0090PAS

55.34.9.024.0094

55.34.9.024.0094PAS

55.34.9.024.2000

55.34.9.024.2040

55.34.9.024.2060

55.34.9.024.2070

55.34.9.024.2074

55.34.9.024.2080

55.34.9.024.2090

55.34.9.024.2094

55.34.9.024.5000

55.34.9.024.5020

55.34.9.024.5040

55.34.9.024.5060

55.34.9.024.5070

55.34.9.024.5074

55.34.9.024.5080

55.34.9.024.5090

55.34.9.024.5094

55.34.9.036.0000

55.34.9.036.0040

55.34.9.036.0094

55.34.9.048.0000

55.34.9.048.0020

55.34.9.048.0040

55.34.9.048.0040PAS

55.34.9.048.0060

55.34.9.048.0070

55.34.9.048.0074

55.34.9.048.0080

55.34.9.048.0090

55.34.9.048.0094

55.34.9.048.0094PAS

55.34.9.048.2040

55.34.9.048.5000

55.34.9.048.5040

55.34.9.048.5060

55.34.9.048.5070

55.34.9.048.5074

55.34.9.048.5080

55.34.9.048.5090

55.34.9.060.0000

55.34.9.060.0040

55.34.9.060.0040PAS

55.34.9.060.0060

55.34.9.060.0070

55.34.9.060.0080

55.34.9.060.0090

55.34.9.060.0094

55.34.9.060.0094PAS

55.34.9.060.2000

55.34.9.060.2040

55.34.9.060.2090

55.34.9.060.5000

55.34.9.060.5040

55.34.9.060.5070

55.34.9.060.5074

55.34.9.060.5080

55.34.9.060.5090

55.34.9.080.0000

55.34.9.080.0040

55.34.9.080.0094

55.34.9.110.0000

55.34.9.110.0020

55.34.9.110.0040

55.34.9.110.0040PAS

55.34.9.110.0060

55.34.9.110.0070

55.34.9.110.0074

55.34.9.110.0080

55.34.9.110.0090

55.34.9.110.0094

55.34.9.110.0094PAS

55.34.9.110.2000

55.34.9.110.2040

55.34.9.110.2090

55.34.9.110.5000

55.34.9.110.5040

55.34.9.110.5060

55.34.9.110.5080

55.34.9.110.5090

55.34.9.110.5094

55.34.9.125.0000

55.34.9.125.0020

55.34.9.125.0040

55.34.9.125.0040PAS

55.34.9.125.0060

55.34.9.125.0070

55.34.9.125.0074

55.34.9.125.0080

55.34.9.125.0090

55.34.9.125.0094

55.34.9.125.0094PAS

55.34.9.125.2000

55.34.9.125.2040

55.34.9.125.2074

55.34.9.125.5000

55.34.9.125.5040

55.34.9.125.5070

55.34.9.125.5094

55.34.9.140.0000

55.34.9.140.0020

55.34.9.140.0040

55.34.9.140.5040

55.34.9.140.5070

55.34.9.140.5074

55.34.9.145.0000

55.34.9.145.0040

55.34.9.220.0000

55.34.9.220.0020

55.34.9.220.0040

55.34.9.220.0040PAS

55.34.9.220.2000

55.34.9.220.2020

55.34.9.220.2040

55.34.9.220.5000

55.34.9.220.5040Hỗ trợ thông tin sản phẩm - Liên hệ mua hàng

Skype - Zalo - Viber - Call : 0902310055  - Email : kythuat.ansang@gmail.com 

Sản phẩm liên quan

Finder, 230V ac Coil Non-Latching Relay 4PDT, 7A Switching Current Plug In, 4 Pole, 55.34.8.230.0040
Finder, 230V ac Coil Non-Latching Relay 4PDT, 7A Switching Current Plug In, 4 Pole, 55.34.8.230.0054
Finder, 230V ac Coil Non-Latching Relay 4PDT, 7A Switching Current Plug In, 4 Pole, 55.34.8.230.0054PAS
Finder, 230V ac Coil Non-Latching Relay 4PDT, 7A Switching Current Plug In, 4 Pole 55.34.8.230.0000 55.34.8.230.0020 55.34.8.230.0030 55.34.8.230.2000 55.34.8.230.2030 55.34.8.230.2040 55.34.8.230.2050 55.34.8.230.2054 55.34.8.230.5000 55.34.8.230.5020 55.34.8.230.5030 553482305040 553482305050 553482305054 553482305054PAS
Rơ le , relay 12vac 55.34.8.012.0040, rơ le , relay 14 chân 12vac, rơ le trung gian 12vac
Rơ le 24vac, relay 24vac, rơ le 24vac 14 chân, rơ le trung gian 24 vac 14 chân 55.34.8.024.0040
Finder, 24V ac Coil Non-Latching Relay 4PDT, 7A Switching Current Plug In, 4 Pole, 55.34.8.024.0054
Rơ le 60vac, relay 60vac, rơ le trung gian 60vac, relay trung gian 60vac 14 chân 55.34.8.060.5040
Rơ le 60vac, relay 60vac, rơ le trung gian 60vac, relay trung gian 60vac 14 chân 55.34.8.060.5000
Rơ le 60vac, relay 60vac, rơ le trung gian 60vac, relay trung gian 60vac 14 chân 55.34.8.060.0054
Rơ le 60vac, relay 60vac, rơ le trung gian 60vac, relay trung gian 60vac 14 chân 55.34.8.060.0050
Rơ le 60vac, relay 60vac, rơ le trung gian 60vac, relay trung gian 60vac 14 chân 55.34.8.060.0040
Rơ le 60vac, relay 60vac, rơ le trung gian 60vac, relay trung gian 60vac 14 chân 55.34.8.060.0000
Finder, 110V ac Coil Non-Latching Relay 4PDT, 7A Switching Current Plug In, 4 Pole, 55.34.8.110.0040
Finder, 110V ac Coil Non-Latching Relay 4PDT, 7A Switching Current Plug In, 4 Pole, 55.34.8.110.0054
Finder, 24V dc Coil Non-Latching Relay 4PDT, 7A Switching Current Plug In, 4 Pole, 55.34.9.024.0074
Finder, 24Vdc Coil Non-Latching Relay 4PDT, 7A Switching Current Plug In, 4 Pole, 55.34.9.024.0090
Đã thêm vào giỏ hàng