Sắp xếp


S-T20 AC100V 2a Contactor (Khởi động từ) Mitsubishi 3 pha, dòng định mức 18A. công suất 7.5 kW, cuộn hút 100-127 VAC.
S-T20 AC100V 1a1b Contactor (Khởi động từ) Mitsubishi 3 pha, dòng định mức 18A. công suất 7.5 kW, cuộn hút 100-127 VAC.
S-T20 AC48V 2a Contactor (Khởi động từ) Mitsubishi 3 pha, dòng định mức 18A. công suất 7.5 kW, cuộn hút 48VAC.
S-T20 AC48V 1a1b Contactor (Khởi động từ) Mitsubishi 3 pha, dòng định mức 18A. công suất 7.5 kW, cuộn hút 48VAC.
S-T20 AC24V 2a Contactor (Khởi động từ) Mitsubishi 3 pha, dòng định mức 18A. công suất 7.5 kW, cuộn hút 24VAC.
S-T20 AC24V 1a1b Contactor (Khởi động từ) Mitsubishi 3 pha, dòng định mức 18A. công suất 7.5 kW, cuộn hút 24VAC.
S-T20 AC200V 1a1b Contactor (Khởi động từ) Mitsubishi 3 pha, dòng định mức 18A. công suất 7.5 kW, cuộn hút 200-240VAC.
S-T25 AC200V 2a2b Contactor (Khởi động từ) Mitsubishi 3 pha, dòng định mức 30A. công suất 15kW, cuộn hút 200-240VAC.
S-T32 AC200V Contactor (Khởi động từ) Mitsubishi 3 pha, dòng định mức 32A. công suất 15kW, cuộn hút 200-240VAC.

Hiển thị 1 - 9 / 9 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng