Sắp xếp


S-T20 AC100V 2a Contactor (Khởi động từ) Mitsubishi 3 pha, dòng định mức 18A. công suất 7.5 kW, cuộn hút 100-127 VAC.
S-T20 AC100V 1a1b Contactor (Khởi động từ) Mitsubishi 3 pha, dòng định mức 18A. công suất 7.5 kW, cuộn hút 100-127 VAC.
S-T20 AC48V 2a Contactor (Khởi động từ) Mitsubishi 3 pha, dòng định mức 18A. công suất 7.5 kW, cuộn hút 48VAC.
S-T20 AC48V 1a1b Contactor (Khởi động từ) Mitsubishi 3 pha, dòng định mức 18A. công suất 7.5 kW, cuộn hút 48VAC.
S-T20 AC24V 2a Contactor (Khởi động từ) Mitsubishi 3 pha, dòng định mức 18A. công suất 7.5 kW, cuộn hút 24VAC.
S-T20 AC24V 1a1b Contactor (Khởi động từ) Mitsubishi 3 pha, dòng định mức 18A. công suất 7.5 kW, cuộn hút 24VAC.
S-T20 AC200V 1a1b Contactor (Khởi động từ) Mitsubishi 3 pha, dòng định mức 18A. công suất 7.5 kW, cuộn hút 200-240VAC.
S-T25 AC200V 2a2b Contactor (Khởi động từ) Mitsubishi 3 pha, dòng định mức 30A. công suất 15kW, cuộn hút 200-240VAC.
S-T32 AC200V Contactor (Khởi động từ) Mitsubishi 3 pha, dòng định mức 32A. công suất 15kW, cuộn hút 200-240VAC.
DILM12-10(24VDC) 276845 EATON ELECTRIC Contactor, 3p+1N/O, 5.5kW/400V/AC3  Contactor, 3p+1N/O, 5.5kW/400V/AC3 Contactor, 3 pole, 380 V 400 V 5.5 kW, 1 N/O, 24 V DC, DC operation, Screw terminals
DILM12-10(220V50/60HZ) 276837 XTCE012B10AO EATON ELECTRIC Contactor, 3p+1N/O, 5.5kW/400V/AC3  Contactor, 3p+1N/O, 5.5kW/400V/AC3 Power Contactor; Connection screw; 3-pole + 1 NO; 12; 5,5 kW; 400 V; AC-3; 220 V 50/60 Hz Contactor, 3 pole, 380 V 400 V 5.5 kW, 1 N/O, 220 V 50/60 Hz, AC operation, Screw terminals
DILM12-10(110V50/60HZ) 276836 XTCE012B10E2 EATON ELECTRIC Contactor, 3p+1N/O, 5.5kW/400V/AC3  Contactor, 3p+1N/O, 5.5kW/400V/AC3 Contactor, 3 pole, 380 V 400 V 5.5 kW, 1 N/O, 110 V 50/60 Hz, AC operation, Screw terminals
DILM12-10(24V50HZ) 276817 XTCE012B10U EATON ELECTRIC Contactor, 3p+1N/O, 5.5kW/400V/AC3  Contactor, 3p+1N/O, 5.5kW/400V/AC3 Contactor, 3 pole, 380 V 400 V 5.5 kW, 1 N/O, 24 V 50 Hz, AC operation, Screw terminals
DILM12-10(230V50/60HZ) 276838 XTCE012B10G2 EATON ELECTRIC Contactor, 3p+1N/O, 5.5kW/400V/AC3  Contactor, 3p+1N/O, 5.5kW/400V/AC3 Contactor, 3 pole, 380 V 400 V 5.5 kW, 1 N/O, 230 V 50/60 Hz, AC operation, Screw terminals
DILM12-01(24VDC) 276880 EATON ELECTRIC Contactor, 3p+1N/C, 5.5kW/400V/AC3  Contactor, 3p+1N/C, 5.5kW/400V/AC3 Contactor, 3 pole, 380 V 400 V 5.5 kW, 1 NC, 24 V DC, DC operation, Screw terminals
DILM12-01(230V50/60HZ) 276873 XTCE012B01G2 EATON ELECTRIC Contactor, 3p+1N/C, 5.5kW/400V/AC3  Contactor, 3p+1N/C, 5.5kW/400V/AC3 Contactor, 3 pole, 380 V 400 V 5.5 kW, 1 NC, 230 V 50/60 Hz, AC operation, Screw terminals
DILM12-01(220V50/60HZ) 276872 XTCE012B01AO EATON ELECTRIC Contactor, 3p+1N/C, 5.5kW/400V/AC3  Contactor, 3p+1N/C, 5.5kW/400V/AC3 Power Contactor; Connection screw; 3-pole + 1 NC; 12; 5,5 kW; 400 V; AC-3; 220 V 50/60 Hz Contactor, 3 pole, 380 V 400 V 5.5 kW, 1 NC, 220 V 50/60 Hz, AC operation, Screw terminals
DILM12-01(110V50/60HZ) 276871 XTCE012B01E2 EATON ELECTRIC Contactor, 3p+1N/C, 5.5kW/400V/AC3  Contactor, 3p+1N/C, 5.5kW/400V/AC3 Contactor, 3 pole, 380 V 400 V 5.5 kW, 1 NC, 110 V 50/60 Hz, AC operation, Screw terminals
DILM12-01(42V50/60HZ) 276870 XTCE012B01AB EATON ELECTRIC Contactor, 3p+1N/C, 5.5kW/400V/AC3  Contactor, 3p+1N/C, 5.5kW/400V/AC3 Contactor, 3 pole, 380 V 400 V 5.5 kW, 1 NC, 42 V 50/60 Hz, AC operation, Screw terminals
DILM12-01(24V50/60HZ) 276869 XTCE012B01T EATON ELECTRIC Contactor, 3p+1N/C, 5.5kW/400V/AC3  Contactor, 3p+1N/C, 5.5kW/400V/AC3 Contactor, 3 pole, 380 V 400 V 5.5 kW, 1 NC, 24 V 50/60 Hz, AC operation, Screw terminals

Hiển thị 1 - 20 / 196 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng