Sắp xếp


Rơ le bảo vệ chống quá tải, chống mất pha, đảo pha, chống cạn nước, chống non tải 3 pha chống bơm hỏa tiễn giếng khoan bị cháy do hết nước, hoặc đứt 1 trong 3 sợi dây điện bên dưới giếng, hoặc bảo vệ động cơ trước tình trạng bị mất 1 trong 3 pha hoặc đảo pha, ngoài ra rơ le bảo vệ chống quá tải, mất pha, đảo pha, non tải 3-9A còn cho phép kết nối với tất cả các loại biến dòng 50A, 100A, 200A, 300A, 500A... để nâng cao khả năng giám sát của thiết bị, phù hợp cho từng loại công suất
Rơ le bảo vệ chống quá tải, chống non tải , chống mất pha 17B222AA0 dải cài đặt 8-24A , 3 pha , bảo vệ thiết bị chống mất pha đầu nguồn và cuối nguồn đường dây, giúp ngăn ngừa trường hợp dây dây điện bị đứt gần động cơ
Rơ le bảo vệ chống non tải, quá tải, mất pha 3Pha , dòng điện 15-45A , 17A322CB0 dải cài đặt 15-45A , 3 pha , bảo vệ thiết bị chống mất pha đầu nguồn và cuối nguồn đường dây, giúp ngăn ngừa trường hợp dây điện bị đứt gần động cơ, hay mất pha cuối nguồn sử dụng, gây cháy động cơ.
17A222CB0 Rơ le bảo vệ Gic Ấn Độ, Rơ le bảo vệ Gic indian , Rơ le bảo vệ non tải, quá tải, mất pha 3Pha 8-24A 17A222CB0 Chống mất pha, chống quá tải, chống non tải ( máy bơm hết nước...) chống sự cố đứt dây điện gây mất pha ở những vị trí khó kiểm soát như dây điện dưới giếng khoan...
17A122CB0 Rơ le bảo vệ chống quá tải, chống mất pha, đảo pha , chống non tải 3 pha  3-9A , chống bơm hỏa tiễn giếng khoan bị cháy do hết nước, hoặc đứt 1 trong 3 sợi dây điện bên dưới giếng, hoặc bảo vệ động cơ trước tình trạng bị mất 1 trong 3 pha hoặc đảo pha, ngoài ra rơ le bảo vệ chống quá tải, mất pha, đảo pha, non tải 3-9A còn cho phép kết nối với tất cả các loại biến dòng 50A, 100A, 200A, 300A, 500A... để nâng cao khả năng giám sát của thiết bị, phù hợp cho từng loại công suất
17C112EB0 Rơ le bảo vệ Gic Ấn Độ, Rơ le bảo vệ Gic indian 17C112EB0 Rơ le bảo vệ chống quá tải , chống non tải 1 pha 3-9A Mức cài đặt chống non tải: 40-90% công suất Mức bảo vệ chống quá tải: 110% công suất, và tích hợp chức năng bảo vệ chống kẹt roto 
17C212EB0 Rơ le bảo vệ chống quá tải, chống non tải ( bơm chìm bị hết nước, động cơ 1 pha chạy không có tải...) dòng điện đo 8-24A , 1 pha

Hiển thị 1 - 7 / 7 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng