Sắp xếp


ABS Drawing Pocket A4 Size (with self adshesive tape) - PPCA tạo ngăn chứa các hồ sơ, tài liệu và bản vẽ kỹ thuật ngay bên trong hoặc bên ngoài mặt tủ điện giúp cho việc tra cứu tài  liệu đi kèm tủ điện được dễ dàng hơn.  + PPCA4: dùng để chứa các tài liệu có kích cỡ khổ A4
Roof Fan 970m3/h IP54, quạt hút gắn trên mái tủ điện. - Lưu lượng gió  970 m3/h -  Nguồn cấp  230 Vac 50/60Hz - Công suất định mức  85/90 ( W )
Roof Fan 560m3/h IP54, quạt hút gắn trên mái tủ điện. - Lưu lượng gió  560 m3/h - Nguồn cấp  230 Vac 50/60Hz - Công suất định mức  58/75 ( W )
Roof Fan IP54, quạt hút gắn trên mái tủ điện. - Lưu lượng gió  400 m3/h - Nguồn cấp  230 Vac 50/60Hz - Công suất định mức  25/32 ( W )
Filter Fan 325x325mm 850m3/h IP54, quạt hút tủ điện kèm lọc bụi.  - Lưu lượng gió  850/1200 ( m3/h ) - Nguồn cấp  230 Vac 50/60Hz - Công suất định mức  110/140 ( W )
Filter Fan 260x260mm 650m3/h IP54, quạt hút tủ điện kèm lọc bụi.  - Lưu lượng gió  650/900 ( m3/h ) - Nguồn cấp  230 Vac 50/60Hz - Công suất định mức  66/75 ( W )
Filter Fan 260x260mm 240m3/h IP54, quạt hút tủ điện kèm lọc bụi. - Lưu lượng gió  240/270 ( m3/h ) - Nguồn cấp  230 Vac 50/60Hz - Công suất định mức  37/35 ( W ) - Kích thước khoét lỗ 223x223mm
Filter Fan 260x260mm 115m3/h IP54, quạt hút tủ điện kèm lọc bụi. - Lưu lượng gió  115/130 ( m3/h )  - Nguồn cấp  230 Vac 50/60Hz - Công suất định mức  26/23 ( W ) - Kích thước khoét lỗ tủ điện 223x223mm
Filter Fan 160x160mm 100m3/h IP54, quạt hút tủ điện kèm lọc bụi. - Lưu lượng gió  100/140 ( m3/h ) - Nguồn cấp  230 Vac 50/60Hz - Công suất định mức  26/23 ( W ) - Kích thước khoét lỗ 125x125
Filter Fan 110x110mm 30m3/h IP54, quạt hút tủ điện kèm lọc bụi. - Lưu lượng gió: 30/41 ( m3/h ) - Nguồn cấp  230 Vac 50/60Hz - Công suất định mức  14/13 ( W ) - Kích thước khoét lỗ tủ 92x92 mm
Miếng lọc khí tủ điện 325x325mm IP54, Kích thước lỗ khoét: 291x291 ( mm )
Miếng lọc khí tủ điện 260x260mm IP54, Kích thước lỗ khoét: 223x223 ( mm )
Miếng lọc khí tủ điện 160x160mm IP54, Kích thước lỗ khoét: 125x125 ( mm )
Filter 110x110mm IP54, Kích thước lỗ khoét: 92x92 ( mm )

Hiển thị 1 - 14 / 14 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng