Sắp xếp


DC1030CT-30210B-E , DC1030CT 30210B-E , DC1030CT-302-10B-E Bộ điều khiển Honeywell Nguồn cấp: 85-265VAC Kích thước 72x72x80mm Ngõ vào: Đa ngõ vào ( tùy chọn ngõ vào khi đặt hàng) Ngõ ra ( Output): 4-20mA + Transmiter + RS485 Alarm ( ngõ ra phụ): 1 C/O Chức năng điều khiển: PID, ON/OFF..., ngoài ra ngõ ra phụ alarm cho phép người dùng cài đặt trạng thái báo động ....
DC1030CT-30110B-E , DC1030CT 30110B-E , DC1030CT-301-10B-E Bộ điều khiển Honeywell Nguồn cấp: 85-265VAC Kích thước 72x72x80mm Ngõ vào: Đa ngõ vào ( tùy chọn ngõ vào khi đặt hàng) Ngõ ra ( Output): 4-20mA + Transmiter + RS485 Alarm ( ngõ ra phụ): 1 C/O Chức năng điều khiển: PID, ON/OFF..., ngoài ra ngõ ra phụ alarm cho phép người dùng cài đặt trạng thái báo động ....
DC1030CT-702000-E , DC1030CT 702000-E , DC1030CT-702-000-E Bộ điều khiển Honeywell Nguồn cấp: 85-265VAC Kích thước 72x72x80mm Ngõ vào: Đa ngõ vào ( tùy chọn ngõ vào khi đặt hàng) Ngõ ra ( Output): Control Valve ( điều khiển van gió, van nước ON/OFF tự động đóng mở van) Alarm ( ngõ ra phụ): 2 C/O Chức năng điều khiển: PID, ON/OFF..., ngoài ra ngõ ra phụ alarm cho phép người dùng cài đặt trạng thái báo động ....
DC1030CT-701000-E , DC1030CT 701000-E , DC1030CT-701-000-E Bộ điều khiển Honeywell Nguồn cấp: 85-265VAC Kích thước 72x72x80mm Ngõ vào: Đa ngõ vào ( tùy chọn ngõ vào khi đặt hàng) Ngõ ra ( Output): Control Valve ( điều khiển van gió, van nước ON/OFF tự động đóng mở van) Alarm ( ngõ ra phụ): 1 C/O Chức năng điều khiển: PID, ON/OFF..., ngoài ra ngõ ra phụ alarm cho phép người dùng cài đặt trạng thái báo động ....
DC1030CT-302100-E , DC1030CT 302100-E , DC1030CT-302-100-E Bộ điều khiển Honeywell Nguồn cấp: 85-265VAC Kích thước 72x72x80mm Ngõ vào: Đa ngõ vào ( tùy chọn ngõ vào khi đặt hàng) Ngõ ra ( Output): 4-20mA + Transmiter ( chuyển đổi giá trị PV) Alarm ( ngõ ra phụ): 2 C/O Chức năng điều khiển: PID, ON/OFF..., ngoài ra ngõ ra phụ alarm cho phép người dùng cài đặt trạng thái báo động ....
DC1030CT-301100-E , DC1030CT 301100-E , DC1030CT-301-100-E Bộ điều khiển Honeywell Nguồn cấp: 85-265VAC Kích thước 72x72x80mm Ngõ vào: Đa ngõ vào ( tùy chọn ngõ vào khi đặt hàng) Ngõ ra ( Output): 4-20mA + Transmiter ( chuyển đổi giá trị PV) Alarm ( ngõ ra phụ): 1 C/O Chức năng điều khiển: PID, ON/OFF..., ngoài ra ngõ ra phụ alarm cho phép người dùng cài đặt trạng thái báo động ....
DC1030CL-302000-E , DC1030CL 302000-E , DC1030CL-302-000-E Bộ điều khiển Honeywell Nguồn cấp: 85-265VAC Kích thước 72x72x80mm Ngõ vào: 4-20mA Ngõ ra ( Output): 4-20mA Alarm ( ngõ ra phụ): 2 C/O Chức năng điều khiển: PID, ON/OFF..., ngoài ra ngõ ra phụ alarm cho phép người dùng cài đặt trạng thái báo động ....
DC1030CL-301000-E , DC1030CL 301000-E , DC1030CL-301-000-E Bộ điều khiển Honeywell Nguồn cấp: 85-265VAC Kích thước 72x72x80mm Ngõ vào: 4-20mA Ngõ ra ( Output): 4-20mA Alarm ( ngõ ra phụ): 1 C/O Chức năng điều khiển: PID, ON/OFF..., ngoài ra ngõ ra phụ alarm cho phép người dùng cài đặt trạng thái báo động ....
DC1030CR-301000-E , DC1030CR 301000-E , DC1030CR-301-000-E Bộ điều khiển Honeywell Nguồn cấp: 85-265VAC Kích thước 72x72x80mm Ngõ vào: PT100 Ngõ ra ( Output): 4-20mA Alarm ( ngõ ra phụ): 1 C/O Chức năng điều khiển: PID, ON/OFF..., ngoài ra ngõ ra phụ alarm cho phép người dùng cài đặt trạng thái báo động ....
DC1030CT-301000-E , DC1030CT 301000-E , DC1030CT-301-000-E Bộ điều khiển Honeywell Nguồn cấp: 85-265VAC Kích thước 72x72x80mm Ngõ vào: K Ngõ ra ( Output): 4-20mA Alarm ( ngõ ra phụ): 1 C/O Chức năng điều khiển: PID, ON/OFF..., ngoài ra ngõ ra phụ alarm cho phép người dùng cài đặt trạng thái báo động ....
DC1030CR-202000-E , DC1030CR 202000-E , DC1030CR-202-000-E Bộ điều khiển Honeywell Nguồn cấp: 85-265VAC Kích thước 72x72x80mm Ngõ vào: PT100 Ngõ ra ( Output): SSR ( 12vdc) Alarm ( ngõ ra phụ): 2 C/O Chức năng điều khiển: PID, ON/OFF..., ngoài ra ngõ ra phụ alarm cho phép người dùng cài đặt trạng thái báo động ....
DC1030CT-202000-E , DC1030CT 202000-E , DC1030CT-202-000-E Bộ điều khiển Honeywell Nguồn cấp: 85-265VAC Kích thước 72x72x80mm Ngõ vào: K Ngõ ra ( Output): SSR ( 12vdc) Alarm ( ngõ ra phụ): 2 C/O Chức năng điều khiển: PID, ON/OFF..., ngoài ra ngõ ra phụ alarm cho phép người dùng cài đặt trạng thái báo động ....
DC1030CR-201000-E , DC1030CR 201000-E , DC1030CR-201-000-E Bộ điều khiển Honeywell Nguồn cấp: 85-265VAC Kích thước 72x72x80mm Ngõ vào: PT100 Ngõ ra ( Output): SSR ( 12vdc) Alarm ( ngõ ra phụ): 1 C/O Chức năng điều khiển: PID, ON/OFF..., ngoài ra ngõ ra phụ alarm cho phép người dùng cài đặt trạng thái báo động ....
DC1030CT-201000-E , DC1030CT 201000-E , DC1030CT-201-000-E Bộ điều khiển Honeywell Nguồn cấp: 85-265VAC Kích thước 72x72x80mm Ngõ vào: K Ngõ ra ( Output): SSR ( 12vdc) Alarm ( ngõ ra phụ): 1 C/O Chức năng điều khiển: PID, ON/OFF..., ngoài ra ngõ ra phụ alarm cho phép người dùng cài đặt trạng thái báo động ....
DC1030CL-102000-E , DC1030CL 102000-E , DC1030CL-102-000-E Bộ điều khiển Honeywell Nguồn cấp: 85-265VAC Kích thước 72x72x80mm Ngõ vào: 4-20mA Ngõ ra ( Output): Relay Alarm ( ngõ ra phụ): 2 C/O Chức năng điều khiển: PID, ON/OFF..., ngoài ra ngõ ra phụ alarm cho phép người dùng cài đặt trạng thái báo động ....
DC1030CR-102000-E , DC1030CR 102000-E , DC1030CR-102-000-E Bộ điều khiển Honeywell Nguồn cấp: 85-265VAC Kích thước 72x72x80mm Ngõ vào: PT100 Ngõ ra ( Output): Relay Alarm ( ngõ ra phụ): 2 C/O Chức năng điều khiển: PID, ON/OFF..., ngoài ra ngõ ra phụ alarm cho phép người dùng cài đặt trạng thái báo động ....
DC1030CT-102000-E , DC1030CT 102000-E , DC1030CT-102-000-E Bộ điều khiển Honeywell Nguồn cấp: 85-265VAC Kích thước 72x72x80mm Ngõ vào: K Ngõ ra ( Output): Relay Alarm ( ngõ ra phụ): 2 C/O Chức năng điều khiển: PID, ON/OFF..., ngoài ra ngõ ra phụ alarm cho phép người dùng cài đặt trạng thái báo động ....
DC1010CT-30210B-E , DC1010CT 30210B-E , DC1010CT-302-10B-E Bộ điều khiển Honeywell Nguồn cấp: 85-265VAC Kích thước 48x48x80mm Ngõ vào: Đa ngõ vào ( tùy chọn khi đặt hàng ) Ngõ ra ( Output): 4-20mA  + Trasmiter + RS485 Alarm ( ngõ ra phụ): 2 C/O Chức năng điều khiển: PID, ON/OFF..., ngoài ra ngõ ra phụ alarm cho phép người dùng cài đặt trạng thái báo động ....
DC1010CT-30110B-E , DC1010CT 30110B-E , DC1010CT-301-10B-E Bộ điều khiển Honeywell Nguồn cấp: 85-265VAC Kích thước 48x48x80mm Ngõ vào: Đa ngõ vào ( tùy chọn khi đặt hàng ) Ngõ ra ( Output): 4-20mA  + Trasmiter + RS485 Alarm ( ngõ ra phụ): 1 C/O Chức năng điều khiển: PID, ON/OFF..., ngoài ra ngõ ra phụ alarm cho phép người dùng cài đặt trạng thái báo động ....
DC1010CT-B02000-E , DC1010CT B02000-E , DC1010CT-B02-000-E Bộ điều khiển Honeywell Nguồn cấp: 85-265VAC Kích thước 48x48x80mm Ngõ vào: Đa ngõ vào ( tùy chọn khi đặt hàng ) Ngõ ra ( Output): 0-10 VDC Alarm ( ngõ ra phụ): 2 C/O Chức năng điều khiển: PID, ON/OFF..., ngoài ra ngõ ra phụ alarm cho phép người dùng cài đặt trạng thái báo động ....

Hiển thị 1 - 20 / 54 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng