Sắp xếp


Cảm biến nhiệt độ được sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc  với độ chính xác về đo lường cũng như hoạt động ổn định. Cảm biến nhiệt độ loại Pt100, K còn có tên gọi khác là đầu dò nhiệt độ, can nhiệt độ, nhiệt điện trở (RTD), cặp nhiệt
Đầu dò nhiệt độ PT100 , có ren , cảm biến nhiệt độ PT100, phi 6.4 dài 500 mm,  dây dài 2 mét Nhiệt độ hoạt động : -200 đến 200 độ Cảm biến dài: 500 mm Kết nối ren: Ren Loại cảm biến: PT100 , 3 dây Với độ nhạy cao , dải đo nhiệt độ lớn phù hợp đo nhiệt độ môi trường, kho lạnh, hệ thống sấy nóng lạnh.... Thiết kế ren chống nước, chịu được áp suất lớn, dùng được trong môi trường khí, nước...
Đầu dò nhiệt độ PT100 , có ren , cảm biến nhiệt độ PT100, phi 6.4 dài 400 mm,  dây dài 2 mét Nhiệt độ hoạt động : -200 đến 200 độ Cảm biến dài: 400 mm Kết nối ren: Ren Loại cảm biến: PT100 , 3 dây Với độ nhạy cao , dải đo nhiệt độ lớn phù hợp đo nhiệt độ môi trường, kho lạnh, hệ thống sấy nóng lạnh.... Thiết kế ren chống nước, chịu được áp suất lớn, dùng được trong môi trường khí, nước...
Đầu dò nhiệt độ PT100 , có ren , cảm biến nhiệt độ PT100, phi 6.4 dài 350 mm,  dây dài 2 mét Nhiệt độ hoạt động : -200 đến 200 độ Cảm biến dài: 350 mm Kết nối ren: Ren Loại cảm biến: PT100 , 3 dây Với độ nhạy cao , dải đo nhiệt độ lớn phù hợp đo nhiệt độ môi trường, kho lạnh, hệ thống sấy nóng lạnh.... Thiết kế ren chống nước, chịu được áp suất lớn, dùng được trong môi trường khí, nước...
Đầu dò nhiệt độ PT100 , có ren , cảm biến nhiệt độ PT100, phi 6.4 dài 300 mm,  dây dài 2 mét Nhiệt độ hoạt động : -200 đến 200 độ Cảm biến dài: 300 mm Kết nối ren: Ren Loại cảm biến: PT100 , 3 dây Với độ nhạy cao , dải đo nhiệt độ lớn phù hợp đo nhiệt độ môi trường, kho lạnh, hệ thống sấy nóng lạnh.... Thiết kế ren chống nước, chịu được áp suất lớn, dùng được trong môi trường khí, nước...
Đầu dò nhiệt độ PT100 , có ren , cảm biến nhiệt độ PT100, phi 6.4 dài 250 mm,  dây dài 2 mét Nhiệt độ hoạt động : -200 đến 200 độ Cảm biến dài: 250 mm Kết nối ren: Ren Loại cảm biến: PT100 , 3 dây Với độ nhạy cao , dải đo nhiệt độ lớn phù hợp đo nhiệt độ môi trường, kho lạnh, hệ thống sấy nóng lạnh.... Thiết kế ren chống nước, chịu được áp suất lớn, dùng được trong môi trường khí, nước...
Đầu dò nhiệt độ PT100 , có ren , cảm biến nhiệt độ PT100, phi 6.4 dài 200 mm,  dây dài 2 mét Nhiệt độ hoạt động : -200 đến 200 độ Cảm biến dài: 200 mm Kết nối ren: Ren Loại cảm biến: PT100 , 3 dây Với độ nhạy cao , dải đo nhiệt độ lớn phù hợp đo nhiệt độ môi trường, kho lạnh, hệ thống sấy nóng lạnh.... Thiết kế ren chống nước, chịu được áp suất lớn, dùng được trong môi trường khí, nước...
Đầu dò nhiệt độ PT100 , có ren , cảm biến nhiệt độ PT100, phi 6.4 dài 150 mm,  dây dài 2 mét Nhiệt độ hoạt động : -200 đến 200 độ Cảm biến dài: 150 mm Kết nối ren: Ren Loại cảm biến: PT100 , 3 dây Với độ nhạy cao , dải đo nhiệt độ lớn phù hợp đo nhiệt độ môi trường, kho lạnh, hệ thống sấy nóng lạnh.... Thiết kế ren chống nước, chịu được áp suất lớn, dùng được trong môi trường khí, nước...
Đầu dò nhiệt độ PT100 , có ren , cảm biến nhiệt độ PT100, phi 6.4 dài 100 mm,  dây dài 2 mét Nhiệt độ hoạt động : -200 đến 200 độ Cảm biến dài: 100 mm Kết nối ren: Ren Loại cảm biến: PT100 , 3 dây Với độ nhạy cao , dải đo nhiệt độ lớn phù hợp đo nhiệt độ môi trường, kho lạnh, hệ thống sấy nóng lạnh.... Thiết kế ren chống nước, chịu được áp suất lớn, dùng được trong môi trường khí, nước...
Đầu dò nhiệt độ PT100 , có ren , cảm biến nhiệt độ PT100, phi 6.4 dài 50 mm,  dây dài 2 mét Nhiệt độ hoạt động : -200 đến 200 độ Cảm biến dài: 50 mm Kết nối ren: Ren Loại cảm biến: PT100 , 3 dây Với độ nhạy cao , dải đo nhiệt độ lớn phù hợp đo nhiệt độ môi trường, kho lạnh, hệ thống sấy nóng lạnh.... Thiết kế ren chống nước, chịu được áp suất lớn, dùng được trong môi trường khí, nước...
Đầu dò nhiệt độ PT100 , có ren , cảm biến nhiệt độ PT100, phi 6.4 dài 40 mm,  dây dài 2 mét Nhiệt độ hoạt động : -200 đến 200 độ Cảm biến dài: 40 mm Kết nối ren: Ren Loại cảm biến: PT100 , 3 dây Với độ nhạy cao , dải đo nhiệt độ lớn phù hợp đo nhiệt độ môi trường, kho lạnh, hệ thống sấy nóng lạnh.... Thiết kế ren chống nước, chịu được áp suất lớn, dùng được trong môi trường khí, nước...
Đầu dò nhiệt độ PT100 , có ren , cảm biến nhiệt độ PT100, phi 6.4 dài 20 mm,  dây dài 2 mét Nhiệt độ hoạt động : -200 đến 200 độ Cảm biến dài: 20 mm Kết nối ren: Ren Loại cảm biến: PT100 , 3 dây Với độ nhạy cao , dải đo nhiệt độ lớn phù hợp đo nhiệt độ môi trường, kho lạnh, hệ thống sấy nóng lạnh.... Thiết kế ren chống nước, chịu được áp suất lớn, dùng được trong môi trường khí, nước...
Đầu dò nhiệt độ PT100 , ren 1/2 inch (21 mm)  , cảm biến nhiệt độ PT100, phi 4.8 dài 325mm,  dây dài 2 mét Nhiệt độ hoạt động : -200 đến 200 độ Cảm biến dài: 325 mm Kết nối ren: Ren 1/2 , (21 mm) Loại cảm biến: PT100 , 3 dây Với độ nhạy cao , dải đo nhiệt độ lớn phù hợp đo nhiệt độ môi trường, kho lạnh, hệ thống sấy nóng lạnh....
Đầu dò nhiệt độ PT100 , ren 1/4 inch (13 mm)  , cảm biến nhiệt độ PT100, phi 4.8 dài 50mm,  dây dài 2 mét Nhiệt độ hoạt động : -200 đến 200 độ Cảm biến dài: 100 mm Kết nối ren: Ren 3/8 , (17 mm) Loại cảm biến: PT100 , 3 dây Với độ nhạy cao , dải đo nhiệt độ lớn phù hợp đo nhiệt độ môi trường, kho lạnh, hệ thống sấy nóng lạnh....
Đầu dò nhiệt độ PT100 , ren 1/4 inch (13 mm)  , cảm biến nhiệt độ PT100, phi 4.8 dài 50mm,  dây dài 2 mét Nhiệt độ hoạt động : -200 đến 200 độ Cảm biến dài: 50 mm Kết nối ren: Ren 3/8 , (17 mm) Loại cảm biến: PT100 , 3 dây Với độ nhạy cao , dải đo nhiệt độ lớn phù hợp đo nhiệt độ môi trường, kho lạnh, hệ thống sấy nóng lạnh....
Đầu dò nhiệt độ PT100 , ren 1/4 inch (13 mm)  , cảm biến nhiệt độ PT100, phi 4.8 dài 50mm,  dây dài 2 mét Nhiệt độ hoạt động : -200 đến 200 độ Cảm biến dài: 50 mm Kết nối ren: Ren 1/4 , (13 mm) Loại cảm biến: PT100 , 3 dây Với độ nhạy cao , dải đo nhiệt độ lớn phù hợp đo nhiệt độ môi trường, kho lạnh, hệ thống sấy nóng lạnh....
Đầu dò nhiệt độ PT100 , ren 1/8 inch ( 9,6 mm)  , cảm biến nhiệt độ PT100, phi 4.8 dài 50mm,  dây dài 2 mét Nhiệt độ hoạt động : -200 đến 200 độ Cảm biến dài: 50 mm Kết nối ren: Ren 1/8 , (9,6 mm) Loại cảm biến: PT100 , 3 dây Với độ nhạy cao , dải đo nhiệt độ lớn phù hợp đo nhiệt độ môi trường, kho lạnh, hệ thống sấy nóng lạnh....
Đầu dò nhiệt độ PT100 , ren 1/8 inch ( 9,6 mm)  , cảm biến nhiệt độ PT100, phi 3.2 dài 50mm,  dây dài 2 mét Nhiệt độ hoạt động : -200 đến 200 độ Cảm biến dài: 50 mm Kết nối ren: Ren 1/8 , (9,6 mm) Loại cảm biến: PT100 , 3 dây Với độ nhạy cao , dải đo nhiệt độ lớn phù hợp đo nhiệt độ môi trường, kho lạnh, hệ thống sấy nóng lạnh....
Cảm biến nhiệt độ PT100 Nhiệt độ tối đa : 400 độ Cảm biến dài: 100 mm , đường kính 6 mm Kết nối ren: 1/2 inch , 21 mm Loại cảm biến: PT100 , class B (DIN/EN60751 Class “B” 1xPt-100) , kết nối 3 dây Dùng được trong môi trường nước, khí có áp suất cao....
Cảm biến nhiệt độ PT100 Nhiệt độ tối đa: 400 độ Cảm biến dài: 300 mm , đường kính 8 mm Kết nối ren: 1/4 x19 inch ( M12) Loại cảm biến: PT100 , class B (DIN/EN60751 Class “B” 1xPt-100) , kết nối 3 dây

Hiển thị 1 - 20 / 24 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng