Sắp xếp


Cảm biến nhiệt độ K ( Can K) loại không ren , nhỏ gọn dễ dàng đo nhiệt độ ở những khu vực có điện tích nhỏ. Chiều dài dây: 2 Mét (L) Đường kính cảm biến:  6.4 mm, chiều dài cảm biến 300 mm ( 30 cm) Chất liệu: vỏ bên ngoài Inox 304 Cảm biến nhiệt độ chất lượng cao, giúp đo nhiệt và độ nhạy cao, đồng thời sử dụng lâu bền.
Cảm biến nhiệt độ K ( Can K) loại không ren , nhỏ gọn dễ dàng đo nhiệt độ ở những khu vực có điện tích nhỏ. Chiều dài dây: 2 Mét (L) Đường kính cảm biến:  6.4 mm, chiều dài cảm biến 200 mm ( 20 cm) Chất liệu: vỏ bên ngoài Inox 304 Cảm biến nhiệt độ chất lượng cao, giúp đo nhiệt và độ nhạy cao, đồng thời sử dụng lâu bền.
Cảm biến nhiệt độ K ( Can K) loại không ren , nhỏ gọn dễ dàng đo nhiệt độ ở những khu vực có điện tích nhỏ. Chiều dài dây: 2 Mét (L) Đường kính cảm biến:  6.4 mm, chiều dài cảm biến 150 mm ( 15 cm) Chất liệu: vỏ bên ngoài Inox 304 Cảm biến nhiệt độ chất lượng cao, giúp đo nhiệt và độ nhạy cao, đồng thời sử dụng lâu bền.
Cảm biến nhiệt độ K ( Can K) loại không ren , nhỏ gọn dễ dàng đo nhiệt độ ở những khu vực có điện tích nhỏ. Chiều dài dây: 2 Mét (L) Đường kính cảm biến:  6.4 mm, chiều dài cảm biến 100 mm ( 10 cm) Chất liệu: vỏ bên ngoài Inox 304 Cảm biến nhiệt độ chất lượng cao, giúp đo nhiệt và độ nhạy cao, đồng thời sử dụng lâu bền.
Cảm biến nhiệt độ K ( Can K) loại không ren , nhỏ gọn dễ dàng đo nhiệt độ ở những khu vực có điện tích nhỏ. Chiều dài dây: 2 Mét (L) Đường kính cảm biến:  6.4 mm, chiều dài cảm biến 50 mm ( 5 cm) Chất liệu: vỏ bên ngoài Inox 304 Cảm biến nhiệt độ chất lượng cao, giúp đo nhiệt và độ nhạy cao, đồng thời sử dụng lâu bền.
Cảm biến nhiệt độ K ( Can K) loại không ren , nhỏ gọn dễ dàng đo nhiệt độ ở những khu vực có điện tích nhỏ. Chiều dài dây: 2 Mét (L) Đường kính cảm biến:  6.4 mm, chiều dài cảm biến 25 mm ( 2.5 cm) Chất liệu: vỏ bên ngoài Inox 304 Cảm biến nhiệt độ chất lượng cao, giúp đo nhiệt và độ nhạy cao, đồng thời sử dụng lâu bền.
Cảm biến nhiệt độ K ( Can K) loại không ren , nhỏ gọn dễ dàng đo nhiệt độ ở những khu vực có điện tích nhỏ. Chiều dài dây: 2 Mét (L) Đường kính cảm biến: 4mm, chiều dài cảm biến 150mm ( 15 cm) Chất liệu: vỏ bên ngoài Inox 304 Cảm biến nhiệt độ chất lượng cao, giúp đo nhiệt và độ nhạy cao, đồng thời sử dụng lâu bền.
Cảm biến nhiệt độ K ( Can K) loại không ren , nhỏ gọn dễ dàng đo nhiệt độ ở những khu vực có điện tích nhỏ. Chiều dài dây: 2 Mét (L) Đường kính cảm biến: 4mm, chiều dài cảm biến 100mm ( 10 cm) Chất liệu: vỏ bên ngoài Inox 304 Cảm biến nhiệt độ chất lượng cao, giúp đo nhiệt và độ nhạy cao, đồng thời sử dụng lâu bền.
Cảm biến nhiệt độ K ( Can K) loại không ren , nhỏ gọn dễ dàng đo nhiệt độ ở những khu vực có điện tích nhỏ. Chiều dài dây: 2 Mét (L) Đường kính cảm biến: 4mm, chiều dài cảm biến 85mm ( 8,5cm) Chất liệu: vỏ bên ngoài Inox 304 Cảm biến nhiệt độ chất lượng cao, giúp đo nhiệt và độ nhạy cao, đồng thời sử dụng lâu bền.
Cảm biến nhiệt độ K ( Can K) loại không ren , nhỏ gọn dễ dàng đo nhiệt độ ở những khu vực có điện tích nhỏ. Chiều dài dây: 2 Mét (L) Đường kính cảm biến: 4mm, chiều dài cảm biến 50mm ( 5cm) Chất liệu: vỏ bên ngoài Inox 304 Cảm biến nhiệt độ chất lượng cao, giúp đo nhiệt và độ nhạy cao, đồng thời sử dụng lâu bền.
Cảm biến nhiệt độ K ( Can K) loại không ren , nhỏ gọn dễ dàng đo nhiệt độ ở những khu vực có điện tích nhỏ. Chiều dài dây: 2 Mét (L) Đường kính cảm biến: 4mm, chiều dài cảm biến 40mm ( 4cm) Chất liệu: vỏ bên ngoài Inox 304 Cảm biến nhiệt độ chất lượng cao, giúp đo nhiệt và độ nhạy cao, đồng thời sử dụng lâu bền.
Cảm biến nhiệt độ K ( Can K) loại không ren , nhỏ gọn dễ dàng đo nhiệt độ ở những khu vực có điện tích nhỏ. Chiều dài dây: 2 Mét (L) Đường kính cảm biến: 4mm, chiều dài cảm biến 30mm ( 3cm) Chất liệu: vỏ bên ngoài Inox 304 Cảm biến nhiệt độ chất lượng cao, giúp đo nhiệt và độ nhạy cao, đồng thời sử dụng lâu bền.
Cảm biến nhiệt độ K ( Can K) loại không ren , nhỏ gọn dễ dàng đo nhiệt độ ở những khu vực có điện tích nhỏ. Chiều dài dây: 2 Mét (L) Đường kính cảm biến: 4mm, chiều dài cảm biến 20mm ( 2cm) Chất liệu: vỏ bên ngoài Inox 304 Cảm biến nhiệt độ chất lượng cao, giúp đo nhiệt và độ nhạy cao, đồng thời sử dụng lâu bền.
Cảm biến nhiệt độ K ( Can K) loại không ren , nhỏ gọn dễ dàng đo nhiệt độ ở những khu vực có điện tích nhỏ. Chiều dài dây: 2 Mét (L) Đường kính cảm biến: 4mm, chiều dài cảm biến 10mm ( 1cm) Chất liệu: vỏ bên ngoài Inox 304 Cảm biến nhiệt độ chất lượng cao, giúp đo nhiệt và độ nhạy cao, đồng thời sử dụng lâu bền.
Cảm biến nhiệt độ K ( Can K) loại không ren , nhỏ gọn dễ dàng đo nhiệt độ ở những khu vực có điện tích nhỏ. Chiều dài dây: 2 Mét (L) Môi trường: dùng đo trong không khí ( hệ thống sưởi khô, sưởi ấm, sấy nông sản, thực phẩm....) Dễ dàng lắp đặt từng vị trí tùy chọn, chiều dài que đo cảm biến 50,100,150,200 mm Đường kính cảm biến: 1.5 mm

Hiển thị 1 - 15 / 15 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng