Sắp xếp


Cảm biến nhiệt độ K Nhiệt độ : 0-400 độ Cảm biến dài: 50 mm , đường kính 6 mm Kết nối ren: 1/4 x19 inch ( M12) Loại cảm biến: DIN/IEC-584 “K” NiCr-Ni E=K , kết nối 2 dây
Cảm biến nhiệt độ K Nhiệt độ tối đa: 400 độ Cảm biến dài: 30 mm , đường kính 6 mm Kết nối ren: 1/4 x19 inch ( M12) Loại cảm biến: DIN/IEC-584 “K” NiCr-Ni E=K , kết nối 2 dây
Cảm biến nhiệt độ K Nhiệt độ : 0-400 độ Cảm biến dài: 30 mm , đường kính 6 mm Kết nối ren: 1/4 x19 inch ( M12) Loại cảm biến: DIN/IEC-584 “K” NiCr-Ni E=K , kết nối 2 dây
Cảm biến nhiệt độ K Nhiệt độ tối đa: 400 độ Cảm biến dài: 120 mm , đường kính 8 mm Kết nối ren: 1/4 x19 inch ( M12) Loại cảm biến: DIN/IEC-584 “K” NiCr-Ni E=K , kết nối 2 dây

Hiển thị 1 - 4 / 4 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng