Sắp xếp


Cảm biến nhiệt độ K , củ hành, Can nhiệt độ K 1200 độ C Nhiệt độ tối đa : 1200 độ Cảm biến dài: 600 mm , đường kính cảm biến phi 22 mm Kết nối ren: Không ren Loại cảm biến: DIN/IEC-584 “K” NiCr-Ni E=K Dùng được trong môi trường nước, khí có áp suất cao, đầu củ hành đủ lớn có thể gắn thêm bộ chuyển đổi tín hiệu từ cảm biến về tín hiệu 4-20mA...
Cảm biến nhiệt độ K , củ hành, Can nhiệt độ K 1200 độ C Nhiệt độ tối đa : 1200 độ Cảm biến dài: 400 mm , đường kính cảm biến phi 22 mm Kết nối ren: Không ren Loại cảm biến: DIN/IEC-584 “K” NiCr-Ni E=K Dùng được trong môi trường nước, khí có áp suất cao, đầu củ hành đủ lớn có thể gắn thêm bộ chuyển đổi tín hiệu từ cảm biến về tín hiệu 4-20mA...
Cảm biến nhiệt độ K , đầu củ hành có ren 21mm , Can nhiệt độ K 900 độ C Nhiệt độ tối đa : 900 độ Cảm biến dài: 400 mm , đường kính cảm biến phi 16 mm Kết nối ren: Không có ren Loại cảm biến: DIN/IEC-584 “K” NiCr-Ni E=K Dùng được trong môi trường nước, khí có áp suất cao, đầu củ hành đủ lớn có thể gắn thêm bộ chuyển đổi tín hiệu từ cảm biến về tín hiệu 4-20mA...
Cảm biến nhiệt độ K , đầu củ hành có ren 21mm , Can nhiệt độ K 800 độ C Nhiệt độ tối đa : 800 độ Cảm biến dài: 200 mm , đường kính cảm biến phi 10 mm Kết nối ren: Không có ren Loại cảm biến: DIN/IEC-584 “K” NiCr-Ni E=K Dùng được trong môi trường nước, khí có áp suất cao, đầu củ hành đủ lớn có thể gắn thêm bộ chuyển đổi tín hiệu từ cảm biến về tín hiệu 4-20mA...
Cảm biến nhiệt độ J Nhiệt độ tối đa: 400 độ Cảm biến dài: 12 mm , đường kính 8 mm Kết nối ren: 1/4 x19 inch ( M12) Loại cảm biến: DIN/IEC-584 “J” FeCu-Ni E=J, kết nối 2 dây , cảm biến J có độ nhạy cao hơn cảm biến K, khá thông dụng trên thị trường
Cảm biến nhiệt độ J Nhiệt độ tối đa: 400 độ Cảm biến dài: 12 mm , đường kính 8 mm Kết nối ren: 1/4 x19 inch ( M12) Loại cảm biến: DIN/IEC-584 “J” FeCu-Ni E=J, kết nối 2 dây , cảm biến J có độ nhạy cao hơn cảm biến K, khá thông dụng trên thị trường
Cảm biến nhiệt độ J Nhiệt độ tối đa: 400 độ Cảm biến dài: 20 mm , đường kính 6 mm Kết nối ren: 1/4 x19 inch ( M12) Loại cảm biến: DIN/IEC-584 “J” FeCu-Ni E=J, kết nối 2 dây , cảm biến J có độ nhạy cao hơn cảm biến K, khá thông dụng trên thị trường
Cảm biến nhiệt độ J Nhiệt độ tối đa: 400 độ Cảm biến dài: 100 mm , đường kính 6 mm Kết nối ren: 1/4 x19 inch ( M12) Loại cảm biến: DIN/IEC-584 “J” FeCu-Ni E=J, kết nối 2 dây , cảm biến J có độ nhạy cao hơn cảm biến K, khá thông dụng trên thị trường
Cảm biến nhiệt độ K Nhiệt độ : 0-400 độ Cảm biến dài: 50 mm , đường kính 6 mm Kết nối ren: 1/4 x19 inch ( M12) Loại cảm biến: DIN/IEC-584 “K” NiCr-Ni E=K , kết nối 2 dây
Cảm biến nhiệt độ K Nhiệt độ tối đa: 400 độ Cảm biến dài: 30 mm , đường kính 6 mm Kết nối ren: 1/4 x19 inch ( M12) Loại cảm biến: DIN/IEC-584 “K” NiCr-Ni E=K , kết nối 2 dây
Cảm biến nhiệt độ K Nhiệt độ : 0-400 độ Cảm biến dài: 30 mm , đường kính 6 mm Kết nối ren: 1/4 x19 inch ( M12) Loại cảm biến: DIN/IEC-584 “K” NiCr-Ni E=K , kết nối 2 dây
Cảm biến nhiệt độ K Nhiệt độ tối đa: 400 độ Cảm biến dài: 120 mm , đường kính 8 mm Kết nối ren: 1/4 x19 inch ( M12) Loại cảm biến: DIN/IEC-584 “K” NiCr-Ni E=K , kết nối 2 dây
Cảm biến nhiệt độ K ( Can K) có ren Chiều dài dây: 2 Mét (L) Đường kính cảm biến:  6.4 mm, chiều dài cảm biến 500 mm ( 50 cm) Đầu ren: 1/8 inch ( 9,6mm) , hoặc 1/4 inch ( 13mm) tùy chọn khi đặt hàng Chất liệu: vỏ bên ngoài Inox 304 Cảm biến nhiệt độ chất lượng cao, giúp đo nhiệt và độ nhạy cao, đồng thời sử dụng lâu bền, được thiết kế chống rò nước , chịu được áp suất cao Ứng dụng: dùng đo nhiệt độ nước, nhiệt độ không khí có áp suất...vvv
Cảm biến nhiệt độ K ( Can K) có ren Chiều dài dây: 2 Mét (L) Đường kính cảm biến:  6.4 mm, chiều dài cảm biến 400 mm ( 40 cm) Đầu ren: 1/8 inch ( 9,6mm) , hoặc 1/4 inch ( 13mm) tùy chọn khi đặt hàng Chất liệu: vỏ bên ngoài Inox 304 Cảm biến nhiệt độ chất lượng cao, giúp đo nhiệt và độ nhạy cao, đồng thời sử dụng lâu bền, được thiết kế chống rò nước , chịu được áp suất cao Ứng dụng: dùng đo nhiệt độ nước, nhiệt độ không khí có áp suất...vvv
Cảm biến nhiệt độ K ( Can K) có ren Chiều dài dây: 2 Mét (L) Đường kính cảm biến:  6.4 mm, chiều dài cảm biến 350 mm ( 35 cm) Đầu ren: 1/8 inch ( 9,6mm) , hoặc 1/4 inch ( 13mm) tùy chọn khi đặt hàng Chất liệu: vỏ bên ngoài Inox 304 Cảm biến nhiệt độ chất lượng cao, giúp đo nhiệt và độ nhạy cao, đồng thời sử dụng lâu bền, được thiết kế chống rò nước , chịu được áp suất cao Ứng dụng: dùng đo nhiệt độ nước, nhiệt độ không khí có áp suất...vvv
Cảm biến nhiệt độ K ( Can K) có ren Chiều dài dây: 2 Mét (L) Đường kính cảm biến:  6.4 mm, chiều dài cảm biến 300 mm ( 30 cm) Đầu ren: 1/8 inch ( 9,6mm) , hoặc 1/4 inch ( 13mm) tùy chọn khi đặt hàng Chất liệu: vỏ bên ngoài Inox 304 Cảm biến nhiệt độ chất lượng cao, giúp đo nhiệt và độ nhạy cao, đồng thời sử dụng lâu bền, được thiết kế chống rò nước , chịu được áp suất cao Ứng dụng: dùng đo nhiệt độ nước, nhiệt độ không khí có áp suất...vvv
Cảm biến nhiệt độ K ( Can K) có ren Chiều dài dây: 2 Mét (L) Đường kính cảm biến:  6.4 mm, chiều dài cảm biến 250 mm ( 25 cm) Đầu ren: 1/8 inch ( 9,6mm) , hoặc 1/4 inch ( 13mm) tùy chọn khi đặt hàng Chất liệu: vỏ bên ngoài Inox 304 Cảm biến nhiệt độ chất lượng cao, giúp đo nhiệt và độ nhạy cao, đồng thời sử dụng lâu bền, được thiết kế chống rò nước , chịu được áp suất cao Ứng dụng: dùng đo nhiệt độ nước, nhiệt độ không khí có áp suất...vvv
Cảm biến nhiệt độ K ( Can K) có ren Chiều dài dây: 2 Mét (L) Đường kính cảm biến:  6.4 mm, chiều dài cảm biến 200 mm ( 20 cm) Đầu ren: 1/8 inch ( 9,6mm) , hoặc 1/4 inch ( 13mm) tùy chọn khi đặt hàng Chất liệu: vỏ bên ngoài Inox 304 Cảm biến nhiệt độ chất lượng cao, giúp đo nhiệt và độ nhạy cao, đồng thời sử dụng lâu bền, được thiết kế chống rò nước , chịu được áp suất cao Ứng dụng: dùng đo nhiệt độ nước, nhiệt độ không khí có áp suất...vvv
Cảm biến nhiệt độ K ( Can K) có ren Chiều dài dây: 2 Mét (L) Đường kính cảm biến:  6.4 mm, chiều dài cảm biến 150 mm ( 15 cm) Đầu ren: 1/8 inch ( 9,6mm) , hoặc 1/4 inch ( 13mm) tùy chọn khi đặt hàng Chất liệu: vỏ bên ngoài Inox 304 Cảm biến nhiệt độ chất lượng cao, giúp đo nhiệt và độ nhạy cao, đồng thời sử dụng lâu bền, được thiết kế chống rò nước , chịu được áp suất cao Ứng dụng: dùng đo nhiệt độ nước, nhiệt độ không khí có áp suất...vvv
Cảm biến nhiệt độ K ( Can K) có ren Chiều dài dây: 2 Mét (L) Đường kính cảm biến:  6.4 mm, chiều dài cảm biến 100 mm ( 10 cm) Đầu ren: 1/8 inch ( 9,6mm) , hoặc 1/4 inch ( 13mm) tùy chọn khi đặt hàng Chất liệu: vỏ bên ngoài Inox 304 Cảm biến nhiệt độ chất lượng cao, giúp đo nhiệt và độ nhạy cao, đồng thời sử dụng lâu bền, được thiết kế chống rò nước , chịu được áp suất cao Ứng dụng: dùng đo nhiệt độ nước, nhiệt độ không khí có áp suất...vvv

Hiển thị 1 - 20 / 42 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng